Netwerken

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Bij Kinderperspectief geloven we dat persoonlijke groei belangrijk is, maar echte verandering wordt gerealiseerd door samen te werken. We zijn met trots betrokken bij twee belangrijke netwerken: Better Care Network Nederland (BCNN) en FICE Nederland. Dankzij deze partnerschappen kunnen we onze inzet vergroten en samenwerken aan onze gemeenschappelijke doelen.

Better Care Network Nederland (BCNN)

Better Care Netwerk Nederland is een netwerk van organisaties gericht op het uitwisselen van kennis en samenwerking op het gebied van kinderen zonder adequate ouderlijke zorg.

De stuurgroep bestaat momenteel uit negen organisaties – Defence for Children-ECPAT (voorzitter), Kerk in Actie, Stichting Kinderperspectief, SOS Kinderdorpen, Red een Kind, Wereldkinderen, Wilde Ganzen, Free a Girl en WereldOuders – die samen verantwoordelijk zijn voor de strategische richting, het beleid en de financiering van het netwerk.

Lees meer

 

FICE Nederland

De link met FICE Nederland verbindt ons met bredere netwerken: FICE Europa en FICE International. FICE stimuleert je om over de grens en dus in de spiegel te kijken. Reflecteren en leren van een ander, maar ook: je successen delen zodat nog meer kinderen goede hulp krijgen. FICE organiseert boeiende masterclasses met internationale jeugdzorgexperts die kennis delen en is pleitbezorger op Europees en wereldwijd niveau. Het is tevens een platform waar best practices worden gedeeld.

Door deel te nemen aan deze netwerken zet Kinderperspectief in op de kracht van samenwerking om zo bij te dragen aan een betere toekomst voor kinderen wereldwijd. 

Lees meer