Privacy

Laatst bijgewerkt: 3 juli 2024

Stichting Kinderperspectief geeft veel om uw privacy. Wij verwerken persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Verantwoordelijke

Stichting Kinderperspectief, gevestigd te Terborchstraat 1 Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Welke gegevens verwerken wij?

Stichting Kinderperspectief kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer
 • Geboortedatum en geslacht
 • Bankrekeningnummer (voor donaties)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op onze website
 1. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van donaties en giften
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie
 • Het beantwoorden van vragen via onze website
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening
 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kinderperspectief verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Kinderperspectief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

 1. Bewaartermijn

Stichting Kinderperspectief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kinderperspectief.

 1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Stichting Kinderperspectief
Terborchstraat 1
8011 GD Zwolle
E-mail: info@kinderperspectief.nl

 1. Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kinderperspectief, kunt u contact met ons opnemen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe Stichting Kinderperspectief omgaat met uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nodig, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

.