Children's Foundation and Children's Perspective Foundation join forces to raise awareness among young people on their way to adulthood.

CHILD PERSPECTIVE FOUNDATION AND CHILD FOUNDATION JOIN FORCES TO RAISE AWARENESS AMONG YOUNG PEOPLE ON THEIR WAY TO ADULTHOOD.

April 4, 2024

  • << back
  • The road to adulthood is like a challenging journey, sometimes like a smooth highway, other times like a bumpy terrain. In order to better prepare young people for adult life, it is time for a new step! That's why Children's Perspective Foundation and Foundation of the Child are joining forces. Together they want to ensure that young people face the future with confidence. In what way? By building an online escaperoom! In this virtual environment, young people will be challenged with interactive assignments and fun games, while simultaneously gaining important skills and receiving valuable information. It will be a mix of skills, fun and information - exactly what young people need to prepare for the next step in their lives.

    ADVERTISEMENT

    Stichting Kinderperspectief is de aanjager van deze samenwerking. In 2014 introduceerden we al de Kwikstart-app, een kosteloze applicatie en website met landelijke en lokale informatie voor jongeren tussen 16 en 27 jaar. Bas Rodijk, Projectleider bij Stichting Kinderperspectief: “Het mooie is dat dit idee niet achter een bureau is ontstaan, maar door jongeren zelf is bedacht tijdens twee Kinderperspectief LAB-avonden. Uiteraard zullen we jongeren ook een actieve rol geven tijdens de totstandkoming van de game. Het realiseren van dit project biedt enorme kansen voor de gemeenten en gebruikers van Mercury Start die nu al betrokken zijn. Jongeren tussen de 14 en 27 jaar kunnen de online escaperoom zelfstandig spelen of in groepen, met hulp van een vriend, leraar of hulpverlener. Dit kan zowel thuis, op school als bij een jeugdhulpaanbieder. Na het spelen van de game worden jongeren aangemoedigd om te reflecteren op hun eigen leven en een actieplan op te stellen.”