Wij zijn jullie, alleen een beetje ouder!

Op 28 april werd in Servië de organisatie “Mijn cirkel” opgericht door Servische careleavers. De organisatie heeft als doel om jongeren uit de Servische jeugdzorg te helpen zich volledig te ontplooien waardoor zij kunnen bouwen aan een mooie toekomst. Mijn cirkel (Servisch: Moj Krug) is de eerste en enige vereniging van jongeren die zijn opgegroeid zonder ouderlijke zorg in Servië.

Wij zijn jullie, alleen een beetje ouder!

Grote aanjager van het idee is Denis Culahovic. Hij nam de afgelopen jaren deel aan diverse internationale jeugdprogramma’s en conferenties waaronder de door Stichting Kinderperspectief georganiseerde Expertmeeting Careleaving in Orvelte (2017). Tijdens deze bijeenkomsten deed Denis inspiratie op om ook in eigen land aan de slag te gaan. “De internationale uitwisselingen hebben mijn leven veranderd”, aldus Denis.

De groep hoog gemotiveerde careleavers wordt het komende jaar ondersteund door SOS kinderdorpen en FICE Srbija. In de week voorafgaande aan de oprichting organiseerde Moj Krug al 5 workshopavonden bij 5 verschillende zorgaanbieders in Belgrado. Rumoerig en soms met de nodige tegenzin schuifelden jongeren bij één van deze meetings naar binnen. Wat zouden deze jonge mensen met beamer voor saai verhaal komen vertellen? Na een korte opening sprak Denis de alles veranderende woorden “mi smo vi”. “Wij zijn jullie, alleen een beetje ouder”. De sfeer veranderde, jongeren namen plaats op het puntje van hun stoel en deden actief mee met alle oefeningen. Peer to peer werkt! Ook in Servië!

De sfeer was veilig, de stemming hoopvol. De jongeren die nu in de jeugdhulp zitten putten hoop uit de presentaties van de careleavers over de levens die zij hebben opgebouwd. En de careleavers van Moj Krug? Zij hebben een hoop te doen!

Denis Culahovic tijdens de oprichting van “Mijn cirkel” – de eerste vereniging in Servië van jongeren die zijn opgegroeid zonder ouderlijke zorg:
“Wij zijn jullie, alleen een beetje ouder!”

Translate