Werken met tafelopstellingen

Op 25 en 26 april is in Belgrado in het kader van Kinderperspectief Academy de training “Systemisch werken met tafelopstellingen” gegeven. Deelnemers aan de training waren 26 psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers, allen werkzaam binnen de Servische jeugdzorg. De trainer was Karin Zanin die al sinds 2016 betrokken is bij Kinderperspectief. Zij was een van de deelnemers aan het Academy project in dat jaar en gaf tijdens een studiebezoek van de Servische werkdelegatie aan Nederland een presentatie bij Entrea/Lindenhout.

Geen enkel kind kan als individu functioneren!
Systemisch werken met tafelopstellingen is een methode die gebaseerd is op het idee dat geen enkel kind als individu kan functioneren, dat het altijd een onderdeel is van een systeem, beïnvloed door anderen, gevormd en verbonden met anderen. Om dat duidelijk te maken, wordt er met houten poppen gewerkt die opgesteld worden. De therapeut voert daarover een gesprek met het kind en onzichtbare verbanden en relaties worden zichtbaar gemaakt. Tijdens zo’n sessie komen er steevast emoties naar boven. Daarom is het van groot belang dat het proces goed wordt begeleid. Deze methode kan worden toegepast voor psycho-educatie, genogrammen, therapeutische doeleinden en ook binnen organisaties tijdens intervisies, supervisies en vergaderingen.

Met handboekje en poppen aan de slag …….
Karin Zanin heeft een handboekje geschreven waarin het gedachtegoed van systeemtherapie en de principes, regels en toepassingsmogelijkheden van werken met tafelopstellingen duidelijk zijn uitgelegd. Met behulp van dat handboekje, vertaald naar het Servisch en een tasje met een complete set poppen voor de opstellingen, kunnen de deelnemers na deze intensieve training zelf aan de slag in hun eigen dagelijkse praktijk.

Nieuw, interessant en effectief
Hoewel enkele deelnemers systeemtherapeuten waren, was deze methode ook voor hen nieuw en interessant. Dat bleek uit veel vragen die aan Karin zijn gesteld en die zij deskundig en weloverwogen heeft beantwoord. Bij de training waren ook drie deelnemers van Kp Academy aanwezig, die toen al kennis maakten met Karin en haar tafelopstellingen. Zij vertelden hoe zij deze methode sindsdien hebben toegepast en waarom het effectief is, vooral bij kinderen die niet zo goed in staat zijn om hun gedachten en emoties verbaal uit te drukken.

Geen enkel kind kan als individu functioneren, maar is altijd onderdeel van een systeem. Er zijn altijd wortels waaraan ze verbonden zijn. Kijk naar de simpelste kindertekeningen en altijd komt er een gezin in voor, papa/mama, huisje/boompje/beestje.

Karin Zanin (trainer Systemisch werken met tafelopstellingen) met de deelnemers aan haar training in Servië, trots op de behaalde certificaten!

Translate