Uitwisseling careleavers naar Duitsland

Jongeren van Trias, Cardea en Combinatie Jeugdzorg namen in maart deel aan een door Kinderperspectief ondersteunde uitwisselingsbijeenkomst tussen Nederlandse en Duitse careleavers. Uitwisselen en leren van de in beide landen opgebouwde expertise stond centraal. Romena, één van de Nederlandse  deelnemers, vertelt over de resultaten.

1. Waar zijn jullie geweest en met wie?

We zijn in Hildesheim, Duitsland geweest. We waren met 7 jongeren en 3 begeleiders uit Nederland. En er waren 10 Duitse jongeren.

2. Over welke projecten hebben jullie gesproken?

We hebben het gehad over careleaving. Jongeren die de zorg verlaten en waar ze dan terecht komen of naartoe kunnen.

3. Wat hebben de Duitsers van jullie geleerd?

We hebben gepresenteerd wat we in Nederland hebben en gebruiken wat met careleaving te maken heeft. We hebben de map van de Combinatie laten zien, waarin je door middel van een stappenplan voorbereid wordt om de zorg te verlaten. Cardea heeft een presentatie gegeven over de trainingen die zij aan jongeren geven. Ook hebben we de website van Kwikstart laten zien, waar ze ook heel enthousiast over waren.

4. Wat kunnen wij in Nederland van de Duitse careleavers leren?

In Duitsland hebben ze een heel groot careleavers-netwerk, wat wij in Nederland (nog) niet hebben. Ze organiseren meetings en wisselen veel verhalen en tips met elkaar uit.

5. Waar wil jij/willen jullie zelf mee aan de slag?

We willen heel graag hier in Nederland ook een careleavers-netwerk. We zijn zelfs al begonnen! We hebben een Facebookpagina aangemaakt en proberen het van daar uit steeds groter en bekender te maken.

Romena (rechts op de foto) met de Nederlandse groep careleavers en groepsleiders in Duitsland.

Menu