Careleaving

Het programma careleaving is gericht op jongeren die achttien jaar zijn geworden en de stap naar zelfstandigheid moeten nemen. Voorbeelden van projecten binnen dit programma zijn de peer to peer vertrektraining “Ben jij er klaar voor?!, waarbij ervaringsdeskundige jongeren zelf andere jongeren trainen in het proces naar zelfstandigheid. Daarnaast is arbeidstoeleiding op de Balkan een succesvol project binnen dit programma. Dit houdt in dat jongeren begeleid worden in hun zoektocht naar een baan door middel van bijvoorbeeld sollicitatietrainingen.

Kwikstart

Landelijke en lokale informatie voor jongeren op weg naar zelfstandigheid slim verzameld op 1 plek! Gestart met een gratis app en website in 2015, maar…
Lees meer

Vocational training Bosnië

De tender van Kp, uitgezet onder alle Bosnische jeugdzorgaanbieders, werd beloond met veel ideeën voor projecten waarna de 2 beste projecten werden gerealiseerd: een kamertrainingsproject…
Lees meer

Ben jij er klaar voor?

Een peer-to-peer training, door jongeren, voor jongeren. Gemaakt door jongeren van Cardea (jeugdzorgaanbieder in Leiden) in samenwerking met vertrektrainers. Naam project: Ben jij er klaar…
Lees meer
Translate