Privacy Statement

Stichting Kinderperspectief
Terborchstraat 1
8011 GD ZWOLLE
Tel.: 038 422 52 55
e-mail: info@kinderperspectief.nl
website: https://www.kinderperspectief.nl

Privacy policy website
Versie: 20180515

Deze Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website https://www.kinderperspectief.nl bezoekt.

1. Beheer
De website https://www.kinderperspectief.nl staat onder beheer van Denit Hosting:

Denit Hosting Solutions
Kabelweg 21
1014 BA Amsterdam
www.denit.nl

2. Technische realisatie
De technische realisatie van de website is verzorgd door:

NMEDIA ict
Ceintuurbaan 15a
8022 AW Zwolle
www.nmedia.nl

3. Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://www.kinderperspectief.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. Stichting Kinderperspectief zorgt er voor dat de opdracht vergeven is de website en eventueel opgeslagen gegevens goed beveiligd is.
c. Denit zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
d. NMEDIA ict zorgt er voor de website aan de laatste eisen voldoet om de opgeslagen gegevens te beschermen.

4. Cookies
a. https://www.kinderperspectief.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker of bijvoorbeeld bij een invulformulier de gegevens automatisch in te vullen.
b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
d. https://www.kinderperspectief.nl maakt gebruik van Analytics cookies (Google Analytics). Hiermee kan het bezoekersgedrag van de website anoniem worden geanalyseerd om te komen tot patronen om de website te optimaliseren.

5. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Stichting Kinderperspectief, de contactgegevens staan vermeld op pagina 1 van deze Privacy Policy.

6. Disclaimer
Stichting Kinderperspectief is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

7. Gegevens die door de websitebezoeker (hierna: bezoeker) verstrekt worden
Stichting Kinderperspectief kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het verwerken van de bestelling.
b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Stichting Kinderperspectief denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
d. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan Stichting Kinderperspectief zijn verstrekt en inzichtelijk zijn door NMEDIA ict en/of Denit worden nooit aan derden verstrekt. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

8. Beveiliging
De gegevens die de bezoeker aan Stichting Kinderperspectief verstrekt, worden door NMEDIA ict en/of Denit in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9. Klachtenprocedure
Indien er een klacht is, kunt u deze indienen via info@kinderperspectief.nl. We doen er alles aan om deze zo snel mogelijk in goed overleg op te lossen. U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Aanpassing van bezoekersgegevens
De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Stichting Kinderperspectief kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Stichting Kinderperspectief voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Dit verzoek kan worden ingediend via info@kinderperspectief.nl.

11. Bewaren bezoekersgegevens
Van bezoekers worden de hoogstnodige gegevens bewaard gedurende de periode die vastgesteld wordt door de Belastingdienst. Na afloop van deze periode worden de gegevens permanent verwijderd.

12. Mailing/nieuwsbrief
Van iedere mailing/nieuwsbrief kan een bezoeker zich per direct uitschrijven via een opt-out mogelijkheid. Onder aan iedere nieuwsbrief/mailing wordt de mogelijkheid geboden je uit te schrijven via de link “Schrijf je uit voor deze lijst”. De gegevens (naam en e-mail) blijven maximaal een kwartaal in de database en zullen daarna permanent verwijderd worden.

Translate