Step into the world of adults and fit in

Servië gaat aan de slag met de 10 internationale standaarden voor careleaving. Op de agenda staan meetings met jongeren en het houden van een Leaving care conferentie waarin aanbevelingen zullen worden gedaan bij beleidsmakers. De jeugdzorg wordt voorbereid voor implementatie van de standaarden.

Naam project: Step into the world of adults and fit in
Land: Servië
Startdatum: 2016
Status: lopend
Doelgroep: careleavers
Projectpartners: FICE Servië
Interessante links: http://kinderperspectief.nl/jongeren-maken-internationale-standaarden-careleaving/
Contactpersoon: Martine Tobé

Omschrijving
55 enthousiaste jonge careleavers presenteerden op het FICE International Congress in Wenen 10 internationale standaarden voor careleaving met als doel deze te implementeren in ieder land waar een FICE sectie aanwezig is. Het gaat over inclusie, sociale acceptatie, integratie en mogelijkheden om een zelfstandig leven te leiden. Dit project geeft jongeren in Servië de kans meetings met jongeren te organiseren om ideeën te verzamelen, om een Leaving care conferentie te houden waarin aanbevelingen gedaan zullen worden bij beleidsmakers. Is de jeugdzorg er klaar voor om deze aanbevelingen door te voeren?

FICE International heeft de standaarden geadopteerd en de landelijke secties beloven zich in te gaan zetten voor het verspreiden van de standaarden in eigen land. Servië gaat enthousiast aan de slag.

Deel dit project!

Translate