New@Home landelijk

Na een training en matching door de projectcoördinator koppelt Maatjesproject New@Home jonge nieuwkomers (12-20 jaar) één schooljaar aan een Nederlandse student waarmee ze wekelijks activiteiten ondernemen.

Naam project: New@Home landelijk
Land: Nederland
Startdatum: 2013
Status: lopend
Doelgroep: nieuwkomers tussen de 12-20 jaar, die maximaal vier jaar geleden in Nederland zijn gevestigd en die geen of weinig contact met Nederlanders hebben. Deze jongeren komen soms met familie naar Nederland en soms alleen (alleenstaande minderjarige vluchtelingen – AMV’ers )
Projectpartners: x
Interessante links: https://www.youtube.com/watch?v=uq4RFaTwNGI (filmpje na Stopmotion workshop Rotterdam)
Contactpersoon: Martine Tobé, mtobe@kinderperspectief.nl

Omschrijving:   Maatjesproject New@Home is een preventief maatjesproject. Gedurende een schooljaar wordt een jonge nieuwkomer gekoppeld aan een maatje. Het maatje is een student/vrijwilliger van 18 tot 30 jaar oud. Na een training en matching door de projectcoördinator (de aanloopfase), ondernemen de jongere en het maatje samen activiteiten om een band op te bouwen met elkaar (kennismakingsfase) en om drempels richting de Nederlandse cultuur te verlagen. Het maatje geeft sociale steun en coacht de jongere om meer contacten in de buurt en met Nederlanders te krijgen (steunfase, verdiepend traject en afrondingsfase). Het maatje is een rolmodel voor de jongere en maakt deze wegwijs in de Nederlandse samenleving.

In 2013 is New@Home Rotterdam uitgeroepen tot het Oranje Fonds project van de week.

Meer informatie of zelf starten met New@Home? Het New@Home pakket is geprofessionaliseerd en geüpdatet. De volgende materialen zijn beschikbaar en verkrijgbaar via Kinderperspectief: www.kinderperspectief.nl of www.newathome.nl :

  1. Handboek studenten Maatjesproject New@Home (Zwolle, Enschede, 2014).
  2. Handboek vrijwilligers Maatjesproject New@Home (Zwolle, Enschede, 2014).
  3. Handleiding voor coördinatoren Maatjesproject New@Home (2014).
  4. Trainingsmap voor trainers van Maatjesproject New@Home (2011).
  5. Nulmeting en eindmeting maatjes en jongeren.
  6. Startpakket voor nieuwe locaties.
  7. Samenwerkingsovereenkomst Maatjesproject New@Home voor nieuwe locaties.

Erkend door Deelcommissie jeugdzorg en psychologische/pedagogische preventie d.d. 27-03-2015.

Mirat vertelt: “Twee jaar geleden ben ik alleen als vluchteling naar Nederland gekomen. Ik woon in Lelystad met vier andere jongens in een huis. Ik heb het heel moeilijk gehad maar het gaat nu steeds beter. Het is fijn dat Johan mij helpt. Hij is een hele goeie jongen. Ik heb van mijn maatje geleerd dat ik het waard ben om er te zijn. Als ik de taal leer spreken, kan ik meer vrienden maken en misschien wel politieagent worden, dat wil ik heel graag. In het begin vond ik Nederlanders raar en niet zo aardig. Johan helpt mij om contact te maken met mensen. Ik had eerst ook erg heimwee naar mijn familie. Dat is nog wel zo, maar niet meer zo erg als eerst.”

Deel dit project!

Translate