Multimedia Summer school Zenica

Het project “Multimedia Summer school” is ontwikkeld door de organisatie “Nasa djeca” en wordt ondersteund door Kinderperspectief. Via workshops radio journalistiek, documentaire maken en schrijven, gaat men kinderen/jongeren vanaf jonge leeftijd leren kritisch te denken door hun vrije tijd zinvol en in gemeenschap met anderen door te brengen.

Naam project: Multimedia Summer school Zenica
Land: Bosnië
Startdatum: 2017
Status: lopend
Doelgroep: 30 kinderen/jongeren die onder beperkte omstandigheden opgroeien en 6 jonge vrijwilligers
Projectpartners: Nasa Djeca, Zenica
Contactpersoon: Martine Tobé

Omschrijving
Door werkloosheid van de ouders en gebrek aan geld zijn veel kinderen in Zenica uitgesloten van interessante activiteiten op het gebied van zelfontwikkeling. Ook ontbreekt het in de media vaak aan nieuws over jongeren. Het is daarom belangrijk kinderen en jongeren actief deel te laten nemen aan de samenleving en zo veranderingen in gang kunnen zetten. In 2016 heeft het stadsbestuur van Zenica dit probleem erkend en besloten hieraan iets te doen. Men zocht een initiatief waarbij deze jongeren zich in hun vrije tijd niet alleen bezig hielden met tv/computer of op straat rondhingen.

Het project “Multimedia Summer school” is ontwikkeld door de organisatie “Nasa djeca”. Via workshops radio journalistiek, documentaire maken en schrijven, gaat men 30 kinderen/jongeren vanaf jonge leeftijd leren hun vrije tijd zinvol en in gemeenschap met anderen door te brengen, rekening houdend met hun interesses en mogelijkheden. Dit versterkt hun capaciteit en leert hen kritisch te denken en probleemoplossend te werk te gaan in de lokale omgeving. 6 jonge vrijwilligers zullen vaardigheden ontwikkelen om met deze kinderen te werken en hierdoor tegelijkertijd werkervaring opdoen voor de toekomst.

In 2017 is een Magazine uitgebracht met als rode draad Kinderrechten voor jongeren uit Zenica.

2018 heeft als doel om minstens 4 nummers uit te brengen!

Deel dit project!

Translate