Careleavers meeting NL-Duitsland

Het uitwisselen van ervaringen en methodes die jongeren kunnen helpen in de transitieperiode bij het verlaten van de jeugdzorg en bij het opbouwen van een zelfstandig leven. Een ander doel is het opzetten van een self supporting careleavers netwerk in Europa.

Naam project: International meeting careleavers
Land: Nederland (uitwisseling Nederland-Duitsland)
Startdatum: 2016
Status: lopend
Doelgroep: careleavers Nederland en Duitsland
Projectpartners: Combinatie Jeugdzorg
Contactpersoon: Martine Tobé

Omschrijving
55 enthousiaste jonge careleavers presenteerden op het FICE International Congress in Wenen 10 internationale standaarden voor careleaving met als doel deze te implementeren in ieder land waar een FICE sectie aanwezig is. Het gaat over inclusie, sociale acceptatie, integratie en mogelijkheden om een zelfstandig leven te leiden. De jeugdzorginstellingen Trias, Cardea en Combinatie Jeugdzorg uit Nederland en het Care leavers Network Germany participeren in deze uitwisseling in Nederland. Behalve het uitwisselen van good practices van beide landen wordt gestreefd naar het opzetten van een internationaal care leavers netwerk.

FICE International heeft de standaarden geadopteerd en de landelijke secties beloven zich in te gaan zetten voor het verspreiden van de standaarden in eigen land. Nederland en Duitsland gaan aan de slag met de start-up van een internationaal careleavers netwerk.

Deel dit project!

Translate