Peer-to-peer project van careleavers

Een peer-to-peer-project van careleavers. Zij willen een rolmodel zijn voor andere jongere careleavers. In de eerste fase van dit project wordt een jongerenorganisatie opgericht van careleavers die de jeugdhulp hebben verlaten of binnenkort gaan verlaten.

Naam project: Let’s do something today for a better tomorrow
Land: Servië
Startdatum: 2018
Status: lopend
Doelgroep: careleavers/zorgverlaters van instellingen in Servië, kinderen en jongeren die opgroeien in de jeugdhulp, vrijwilligers (jongeren vanuit de lokale bevolking)
Projectpartners: FICE Servië
Contactpersoon: Martine Tobé

Omschrijving:
Jongeren die de jeugdzorg hebben verlaten of binnenkort gaan verlaten, gebruiken de eigen ervaringen om andere jongeren te helpen met het (eerder) herkennen van problemen. Tevens kunnen zij de careleaving thema’s aan de orde brengen: focussen op wat er gaat veranderen als je de jeugdhulp verlaat, wat je geregeld moet hebben om op eigen benen te kunnen staan, ontwikkelen van een “out of home” netwerk, hoe krijg ik een baan?, kennis en vaardigheden ontwikkelen, etc.

In de eerste fase wordt een jongerenorganisatie opgericht:
Op 26 april 2018 wordt in Belgrado onder leiding van Denis Culohovic in samenwerking met FICE Servië (Zjelka Burgund) deze stap genomen. In deze fase worden tevens vrijwilligers geworven en activiteiten ontwikkeld.

In de twee volgende fases worden de activiteiten vanuit Belgrado uitgebreid over de directe omgeving en verder. Uiteindelijk bieden deze organisaties de mogelijkheid om, door inspraak en ideeën van jongeren en het ondersteunen van gezamenlijke activiteiten met de lokale bevolking, de careleavers steviger in de maatschappij te zetten (acceptatie/inclusion) en een nieuwe benadering/aanpak te creëren in het proces careleaving.

Denis Culohovic tijdens de oprichting van de eerste jongerenorganisatie van careleavers in Servië.

Martine Tobé woonde een door de jongeren gegeven workshop bij aan jongeren die nog in de jeugdzorg wonen: “Wij zijn jullie alleen een beetje ouder.”

Deel dit project!

Translate