organisatie

Kinderperspectief zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederland en Zuidoost-Europa die in moeilijke omstandigheden opgroeien. We willen hen een beter toekomstperspectief bieden. Dit doen we door samen met partnerorganisaties projecten en initiatieven te ondersteunen en te helpen ontwikkelen.

Wij vinden het perspectief dat kinderen en jongeren zelf hebben op hun situatie en toekomst daarbij erg belangrijk. Ons motto is dan ook: “Door de ogen van kinderen en jongeren kijken en samen aan hun toekomst bouwen”.

Meer dan 100 jaar geschiedenis

Stichting Kinderperspectief is voortgekomen uit de Vereniging voor Jeugd- en Kinderzorg (VJK) die meer dan 100 jaar geleden is ontstaan als Vereniging Kinderzorg.

Oprichting van de “Vereeniging Kinderzorg”, die zich bezig hield met de problematiek van verwaarloosde kinderen in Overijssel. Het huidige kantoor van Kinderperspectief fungeerde in die tijd als kinderhuis. Deze vereniging van diaconieën groeide uit tot een brede paraplu van instellingen voor jeugdzorg en welzijn in Overijssel.

Eind jaren negentig vonden er grote veranderingen plaats in de Nederlandse Jeugdzorg. In die tijd nam de ‘Vereeniging’ afscheid van haar jeugdzorg- en welzijnstaken. Deze taken werden via fusies door andere instellingen voortgezet. In dezelfde periode veranderde er veel in de politieke situatie van Oost-Europa. Beide bewegingen gaven aanleiding tot het verbreden van de blik naar deze regio, waarbij de focus met name lag op landen in Zuidoost-Europa.

Na de fusie van Vereeniging Kinderzorg en de Protestants Christelijke Kinderuitzending (PCK) ging men verder onder een nieuwe naam: Vereniging voor Jeugd- en Kinderzorg. De PCK had veel ervaring met kinderen die hadden gewoond in koloniehuizen. Deze huizen groeiden later uit tot professionele instellingen op het gebied van jeugdzorg en speciaal onderwijs.

Sinds 2012 is de Vereniging voor Jeugd- en Kinderzorg verder gegaan als Stichting Kinderperspectief. De veranderde naam- en structuurwijziging betekent een vernieuwde voortzetting van het doel waar we ons voor inzetten: een betere toekomst voor kinderen en jongeren die onder moeilijke omstandigheden opgroeien.

Sinds 2013 werkt Kinderperspectief met 4 thema’s te weten careleaving, zingeving, vrijwillige betrokkenheid en internationale kennisdeling. De app kwikstart, peer to peer vertrektraining Ben jij er klaar voor?!, Discover Yourself, Kinderperspectief Camps en Kinderperspectief Academy zijn succesvolle initiatieven voortkomend uit de nieuwe werkwijze.

Translate