organisatie

Kinderperspectief zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederland en Zuidoost-Europa die in moeilijke omstandigheden opgroeien. We willen hen een beter toekomstperspectief bieden. Dit doen we door samen met partnerorganisaties projecten en initiatieven te ondersteunen en te helpen ontwikkelen.

Wij vinden het perspectief dat kinderen en jongeren zelf hebben op hun situatie en toekomst daarbij erg belangrijk. Ons motto is dan ook: “Door de ogen van kinderen en jongeren kijken en samen aan hun toekomst bouwen”.

Meer dan 100 jaar geschiedenis

Stichting Kinderperspectief is voortgekomen uit de Vereniging voor Jeugd- en Kinderzorg (VJK) die meer dan 100 jaar geleden is ontstaan als Vereniging Kinderzorg.

Oprichting van de “Vereeniging Kinderzorg”, die zich bezig hield met de problematiek van verwaarloosde kinderen in Overijssel. Het huidige kantoor van Kinderperspectief fungeerde in die tijd als kinderhuis. Deze vereniging van diaconieën groeide uit tot een brede paraplu van instellingen voor jeugdzorg en welzijn in Overijssel.

Menu
Translate