In de kijker: CEPORA

In 2015 heeft Kinderperspectief samen met Trag Foundation drie projecten in Servië mogelijk gemaakt. Eén ervan maakt gebruik van de theatervoorstelling “In mijn belang”, een project in Belgrado met jongeren uit drie verschillende jeugdzorginstellingen o.l.v. CEPORA.

1. Inleiding – Hoe kwam je op het idee om dit project te creëren?

Omdat wij werken met kinderen zonder ouderlijke zorg die langer dan 2 jaar in instellingen wonen, bemerkten we een probleem met de wijken. Veel wijkbewoners ervaren deze kinderen alleen als een gemarginaliseerde groep en ze hebben een negatieve houding of zeer lage verwachting van de toekomst en het leven van deze kinderen. Onze droom was om een forum theatervoorstelling te maken die de communicatie tussen de kinderen uit instellingen en de omwonenden zou vergemakkelijken; om de kinderen te laten voelen dat ze geaccepteerd worden in de wijk en om de mogelijke vooroordelen van de bewoners weg te nemen.

2. Waar gaat dit project over? Wat zijn de activiteiten? Hoe selecteren jullie de deelnemers?
Het belangrijkste doel van dit project is om de relatie tussen de lokale bewoners en de kinderen te verbeteren, door het uitvoeren van een forum theatershow in de wijk. Deze theatervoorstelling is gemaakt door de kinderen en bevat waargebeurde verhalen over moeilijke situaties in het leven van de kinderen. De taak van het publiek is om in te grijpen tijdens de show door mee te spelen en te discussiëren over mogelijke oplossingen. Op deze manier leren de buurtbewoners de problemen van kinderen zonder ouderlijke zorg te begrijpen en hen te beschouwen als kinderen met potentieel. Tegelijkertijd krijgen de kinderen `tools` om te kunnen omgaan met moeilijke situaties door verschillende oplossingen met het publiek te bekijken en te bespreken.

De theatervoorstelling “In mijn belang” werd meerdere malen gespeeld voor meer dan 500 mensen. Voor deze show werd een groot aantal drama workshops gegeven waaruit we kinderen van drie pleeggezinnen kozen, die zeer gemotiveerd en getalenteerd waren om mee te werken aan de show.

3. Waarom is dit project zo belangrijk?
Kinderen zonder ouderlijke zorg voelen zich meer geaccepteerd in hun wijk als ze zien dat de lokale bevolking geïnteresseerd is in iets dat zij hebben gecreëerd. Ze leren tijdens de forumtheatershows ook hoe ze in verschillende situaties moeten handelen en bespreken dat met hun buren. Aan de andere kant verandert de perceptie van de lokale bevolking over deze kinderen. Een andere kijk op mogelijke stereotypen en vooroordelen verbetert de onderlinge verhoudingen. Het belangrijkste is dat het zelfbeeld van de kinderen verbetert en dat ze meer zelfvertrouwen krijgen in hun communicatie met de omwonenden. Hierdoor zullen ze zich meer opgenomen voelen in de gemeenschap. De energie tijdens alle vijf theater shows was ongelooflijk. Veel kinderen, volwassenen, jonge vrijwilligers, onderwijsdeskundigen op deze evenementen hadden het gevoel dat de gemeenschap bij elkaar kwam voor een goed doel – dat is een groot wederzijds voordeel.

4. Wat vinden de deelnemers van het project ?
De kinderen waren natuurlijk enthousiast toen ze hoorden dat ze in een theatershow gingen spelen voor de lokale bevolking. Ze hebben genoten van de drama workshops en bij de promotie van de theatershow. We gingen samen te voet naar de wijkbewoners om hun buren uit te nodigen om de show te zien. Het meest favoriete deel voor de kinderen was de uitvoering zelf. Sommige kinderen zeiden “Kunnen we dit niet altijd doen?”, en een ander kind zei: “Ik heb altijd iets nieuws geleerd na de show.”, wat betekent dat de kinderen de activiteiten ervaren als interessant en educatief.
De meeste buren waren positief verrast dat een theatervoorstelling werd georganiseerd in hun wijk en dat de belangrijkste acteurs de kinderen waren van de instelling uit hun buurt. Sommige bewoners waren zo verbaasd dat ze zeiden “We wonen hier maar wisten niet dat er een instelling in onze gemeenschap bestond voor kinderen zonder ouderlijke zorg . We  zullen zeker meer interesse tonen en kijken hoe we kunnen helpen.  Het merendeel van het publiek dat wel op de hoogte was van de instelling was verbaasd over hoeveel deze kinderen kunnen bereiken en hoe ze in staat waren weloverwogen te denken tijdens de gesprekken met hen over hoe om te gaan met problemen in het leven.

5. Hoe ziet u de toekomst? Blijft er behoefte aan dit soort projecten? Ziet u mogelijkheden voor een ander soort project ?!
Wij geloven dat de kinderen zonder ouderlijke zorg en andere kinderen met een beperking altijd goed geïntegreerd kunnen worden in de wijk, zolang we deze specifieke vorm van communicatie creëren en organiseren, zoals bijvoorbeeld het forum theater op lokaal niveau. Dit soort activiteiten mobiliseert alle mensen in de gemeenschap en verbetert hun onderlinge relatie. Ze zijn aantrekkelijk om aan deel te nemen voor de kinderen én voor andere lokale bewoners. Het belangrijkste is dat kinderen persoonlijke en sociale vaardigheden aanleren en een positieve ervaring opdoen, wat hen helpt om zich meer geaccepteerd te voelen in hun wijk.

Reacties van de kinderen:
“Kunnen we dit niet altijd doen?” en “Ik heb altijd iets nieuws geleerd na de show.”

Reacties van de buurtbewoners:
“We wonen hier maar wisten niet dat er een instelling in onze gemeenschap bestand voor kinderen zonder ouderlijke zorg. We zullen zeker meer interesse tonen en zien hoe we kunnen helpen.”

Menu