Feestelijke opening van Careleaversclub Nis

Het Centrum voor Pleegzorg in Nis, Servië werkt met kinderen en pleeggezinnen in vijf districten. In totaal begeleidt het centrum 303 jongeren tussen de 15 en 19 jaar.

Na het (verplicht) verlaten van de pleegzorg zijn de jongeren vaak niet in staat een zelfstandig leven op te bouwen. Het ontbreekt hen aan kennis en vaardigheden om een baan te zoeken. Veel jongeren moeten uiteindelijk wederom een beroep doen op een vorm van ondersteuning.

Door jeugdclubs te vormen kan dit probleem worden verminderd en kan worden voorkomen dat jongeren terugvallen in het systeem. De clubs bieden een netwerk, een plek om op terug te vallen, lotgenotencontact en jongeren kunnen begeleid worden bij het zelfstandig wonen en werken.

In 2015 heeft Martine Tobé de opening verricht van een prachtig verbouwde en ingerichte ruimte in het Centrum van Pleegzorg in Nis, voor de start van de eerste jeugdclub.

Menu