Nieuwe stap Resource Center Albanië

In 2012 openden de deuren van het Medpak Rescource Center in Koplik (Noord-Albanië). Een educatief dagbestedingscentrum voor jongeren met een beperking. Daarnaast geeft het centrum informatie en voorlichting aan ouders van kinderen met een beperking en wordt ondersteuning geboden op scholen om inclusief onderwijs te bevorderen en waarborgen.

Zichtbaarder en geaccepteerd!

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet. Kinderen met een beperking zijn veel zichtbaarder geworden in de maatschappij en worden geaccepteerd. Het stadium “schaamte” en verstoppen in huis is gepasseerd en de eerste jongeren zijn doorgestroomd naar het regulier onderwijs.

Gemeente ziet meerwaarde

Ook de gemeente raakt langzamerhand overtuigd van de meerwaarde van het centrum voor de regio. Zo financieren zij inmiddels de huur van het centrum en worden dit jaar middelen vrijgemaakt om één van de twee social workers te bekostigen.

Raad van Ambassadeurs

Om de lobby richting gemeente nog beter vorm te geven is in 2016 een Raad van Ambassadeurs opgericht. Belangrijke mensen uit de gemeenschap zijn gevraagd zitting te nemen in de raad die thans bestaat uit twee psychologen, een bankdirecteur, een ouder, een schooldirecteur, een agronomist en een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs. De raad is uiterst gemotiveerd om aan de slag te gaan en in post dictatoriaal Albanië gebruik te maken van hun democratisch recht.

Foto 1: de Raad van Ambassadeurs en de medewerkers van het Medpak Resource Center

Foto 2: Een van de kinderen die gebruik maakt van het dagbestedingscentrum

Menu