Lancering jongerencampagne: Wil je op vrijwilligersreis? Wees wijs!

Door corona is de wereldwijde armoede toegenomen, met alle gevolgen van dien voor kwetsbare kinderen. Veel jongeren in Nederland zijn hiervan onder de indruk en willen bijvoorbeeld als vrijwilliger een verschil maken. Nu reisbeperkingen minder streng zijn, is de verwachting dat ook het aantal vrijwilligersreizen zal toenemen. Maar niet elke vrijwilligersreis – hoe goed bedoeld ook – is daadwerkelijk een goed idee. Daarom lanceert het Better Care Network Netherlands, een netwerk van grote hulporganisaties (o.a. Red een Kind en Kerk in Actie), een prikkelende bewustwordingscampagne. De campagne Wees Wijs helpt jongeren kiezen voor verantwoord vrijwilligerswerk dat écht een verschil maakt. 

‘Vrijwilliger voor weeshuis gezocht’. Veel jongeren zullen dit bericht van Wees Wijs op social media zien als een kans om iets goeds te doen. Maar anders dan deze wervende tekst doet vermoeden, wil WeesWijs hen juist bewegen tot precies het tegenovergestelde: dat zij géén vrijwilligerswerk in een weeshuis gaan doen. Hoe zit dat? 

Wereldwijde omslag

Wereldwijd zijn driehonderd wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd die unaniem concluderen dat opgroeien in een weeshuis – hoe goed de zorg ook is – schadelijk is voor de fysieke groei, cognitieve ontwikkeling en mentale gezondheid van de kinderen die er worden opgevangen. Veel kinderen hebben last van hechtingsproblematiek, die door de inzet van tijdelijke en meestal  onervaren vrijwilligers verergert. Opgroeien in een gezin blijkt vrijwel altijd wenselijk én mogelijk. Er is een wereldwijde beweging gaande, waarbij steeds meer overheden en ontwikkelings-organisaties pleiten voor gezinsondersteunende hulp en waarschuwen voor ‘weeshuistoerisme’, waarbij vrijwilligerswerk in en bezoek aan weeshuizen een verdienmodel zijn geworden. Want vrijwilligersreizen en donaties houden weeshuizen in stand. Ze kunnen indirect zelfs leiden tot een aanbod van weeskinderen, die in 80 – 90% van de gevallen niet eens wees zijn! 

Goed bedoeld, slecht idee 

Toch zijn weeshuizen nog steeds populair. Tot de coronacrisis reisden zo’n 10.000 Nederlanders per jaar naar ontwikkelingslanden om met kwetsbare kinderen te gaan werken. Ook veel christelijke jongeren willen vrijwilligerswerk doen in een weeshuis of steunen deze tehuizen financieel, bijvoorbeeld met hun kerk. Allemaal met de beste bedoelingen, maar in de praktijk doen ze hiermee meer kwaad dan goed. “Ik wilde iets doen voor mijn naasten in nood”, vertelt oud-vrijwilliger Chrystal. “Samen met andere vrijwilligers zonder opleiding en ervaring, zorgde ik maandenlang voor jonge kwetsbare kinderen in een weeshuis. De kinderen raakten aan ons gehecht. En wij aan hen. Daarna verdwenen we plotseling weer uit hun leven. Dat vond ik zelf al zwaar. Daarop terugkijkend denk ik: dat moet voor die kinderen helemaal verschrikkelijk zijn geweest.” 

Wees Wijs en doe de test 

De campagne WeesWijs nodigt jongeren uit om deel te nemen aan een (fake) vrijwilligersreis naar een weeshuis. Willen ze meedoen? Dan worden ze geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van zo’n reis en ontmoedigd om aan dit soort vrijwilligerswerk deel te nemen. En daar blijft het niet bij. Er zijn natuurlijk tal van vormen van (nationaal en internationaal) vrijwilligerswerk die wél een goed idee zijn! Op weeswijs.nu kunnen jongeren een vrijwilligerstest doen. Zo ontdekken ze welk vrijwilligerswerk wél aansluit bij hun interesse, opleiding en ervaring. Inspirerende verhalen van vrijwilligers helpen hen bij het maken van hun keuze. Bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk bij een internationale hulporganisatie in Nederland, een stage in het buitenland of werken aan natuurbescherming dichtbij of ver weg. 

“Ik wilde iets doen voor mijn naasten in nood”, vertelt oud-vrijwilliger Chrystal. “Samen met andere vrijwilligers zonder opleiding en ervaring, zorgde ik maandenlang voor jonge kwetsbare kinderen in een weeshuis. De kinderen raakten aan ons gehecht. En wij aan hen. Daarna verdwenen we plotseling weer uit hun leven. Dat vond ik zelf al zwaar. Daarop terugkijkend denk ik: dat moet voor die kinderen helemaal verschrikkelijk zijn geweest.”

Verantwoord vrijwilligerswerk doen? Kijk dan op www.weeswijs.nu

 

 

 

 

 

 

 

Translate