Kwikstart Nieuws!

In 2014 lanceerde Kinderperspectief, na een intensief voorbereidend traject met jongeren, de app Kwikstart. Een gratis app voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar die na begeleiding vanuit jeugdhulp of wijkteams de stap naar zelfstandigheid moeten maken.

Welke verzekeringen heb je nodig? Wat komt er allemaal kijken bij het afsluiten van een huurcontract? Vragen die jongeren normaal vaak aan hun ouders stellen, maar juist bij jongeren uit de jeugdhulp zijn deze banden regelmatig doorbroken of fragiel.

Opdracht van het ministerie van VWS

Nu, 6 jaar en meer dan 25.000 downloads later, heeft de app zijn meerwaarde bewezen en mag Kinderperspectief samen met de gemeente Rotterdam, de gemeente Leiden en diverse jongerenteams in opdracht van het ministerie van VWS werken aan een nieuwe versie van Kwikstart.
Na een grondige inventarisatie is in samenspraak met jongeren besloten om de huidige Kwikstart app op een 4-tal punten te renoveren.

Toevoegen van lokale informatie
Waar gebruikers nu alleen landelijke informatie van overheidsinstanties kunnen vinden in Kwikstart wordt het voor gebruikers vanaf het eerste kwartaal van 2021 ook mogelijk om lokale informatie van gemeenten op te zoeken. Hierbij krijgen alle 355 gemeenten in Nederland een eigen pagina waarop zij lokale informatie voor hun inwoners beschikbaar kunnen stellen. Een waardevolle toevoeging aldus projectleider Bas Rodijk: “Het is voor jongeren erg fijn dat zij naast landelijke informatie straks ook lokale informatie kunnen vinden. Een goed voorbeeld is het aanvragen van een urgentieverklaring. Dat wordt straks veel makkelijker voor jongeren doordat ze meteen op de juiste plek zijn”.

Toevoegen van beeld ondersteunend materiaal
Veelal zijn de gebruikers van Kwikstart jongeren tussen de 16 en 20 jaar oud. Van hen kregen wij de vraag of er een mogelijkheid bestaat om filmpjes toe te voegen waarin extra uitleg wordt gegeven over bepaalde thema’s/onderwerpen! Kinderperspectief hecht veel waarde aan inclusie en wil dat de informatie voor alle doelgroepen toegankelijk is. Alle 8 themategels (o.a. wonen, werken, verzekeren, 18+ hulp) zullen in de nieuwe app dan ook worden voorzien van een animatiefilmpje.

Herschrijven van alle 154 artikelen en toevoegen van nieuwe informatie
Leesbare en begrijpelijke teksten voor alle jongeren zijn enorm belangrijk. Waar we er in 2014 voor kozen om veel van de artikelen zelf te schrijven met jongeren en deze de afgelopen jaren ook actief zijn bijgewerkt, kiezen we er nu voor om met een tekstschrijver alle 154 artikelen te herschrijven op a2/b1 niveau. Ook worden er nieuwe artikelen en onderwerpen toegevoegd. Hierbij zoeken we actief samenwerking met andere partijen zoals bijvoorbeeld het landelijke actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. Fanny Koerts (begeleider jongerenpanel) reageert: “Fijn dat er ook informatie voor dak- en thuislozen wordt opgenomen in Kwikstart. Zij zijn hiermee echt geholpen”!

Nieuw design en technisch systeem
Bij een renovatie hoort een likje verf. Na overleg met de technisch ontwikkelaars is echter geconcludeerd dat een likje verf niet genoeg zou zijn om aan de veiligheidseisen en trends van vandaag de dag te kunnen voldoen. We hebben dan ook gekozen om Kwikstart compleet opnieuw op te bouwen. Dit houdt in dat zowel de back-end (het technische systeem, beheer, toegang en veiligheid) als de front-end (uitstraling en design) volledig opnieuw worden ontwikkeld. Technisch ontwikkelaar Leon Boon: ”Kwikstart voldoet straks echt aan de nieuwste technieken en kan gemakkelijk gebruikt worden door zowel jongeren, hulpverleners als gemeenten”! Designer Derk Oosterveld vult aan: “Naast het technische systeem zorgen we ervoor dat de Kwikstart app ook qua uitstraling weer helemaal voldoet aan deze tijd. We kiezen voor eigentijdse kleuren en tijdloze illustraties. Het mooie van dit project is, dat we veel samen met jongeren werken. Zij bepalen of ik als designer iets mag door ontwikkelen. Zo sluiten we echt aan bij de leefwereld van de jongeren: de eindgebruiker”!

In contact met gemeenten

Nederland telt op moment van schrijven 355 gemeenten. Gemeenten reageren enthousiast. Juliëtte van der Kamp, Beleidsmedewerker Gemeente Leiden: “We zijn erg blij dat we jongeren uit de gemeente Leiden straks via een toegankelijke app en website lokale informatie kunnen gaan aanbieden. Het sluit aan bij onze wensen om informatie beter toegankelijk te maken voor jongeren én bij de doelgroep die graag wil dat lokale informatie makkelijker te vinden is; een win-win situatie”!

Het doel: eind 2021 heeft 80% van alle Nederlandse gemeenten een eigen lokale pagina! Via de VNG en het programma 16-27 zijn reeds belangrijke contacten gelegd, maar iedereen kan helpen om de informatie voor jongeren in deze doelgroep naar een hoger niveau te tillen. Werkt u of kent u iemand die bij een gemeente werkt? Neem dan contact op via info@kinderperspectief.nl en blijf op de hoogte van de doorontwikkeling van Kwikstart en de mogelijkheden voor een gemeentelijke pagina met lokale informatie.

Download hier de flyer voor gemeenten en / of laat via dit online antwoordformulier uw gegevens achter als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen.

Noot van de redactie:
Kinderperspectief is een ideële stichting en zet zich al meer dan 100 jaar in voor betere leefomstandigheden en een beter toekomstperspectief voor kinderen en jongeren die te maken hebben met jeugdhulp. Hiertoe ontwikkelt de stichting allerlei innovatieve projecten voor en met kinderen/jongeren én professionals uit de jeugdhulp. Kinderperspectief wenst te benadrukken dat binnen Kwikstart NIET gewerkt wordt met reclame- of andere commerciële overeenkomsten.

Reactie van Juliëtte van der Kamp, Beleidsmedewerker Gemeente Leiden:

“We zijn erg blij dat we jongeren uit de gemeente Leiden straks via een toegankelijke app en website lokale informatie kunnen gaan aanbieden. Het sluit aan bij onze wensen om informatie beter toegankelijk te maken voor jongeren én bij de doelgroep die graag wil dat lokale informatie makkelijker te vinden is; een win-win situatie”!

 

 

 

Menu
Translate