Kwikstart 10.230 downloads!

Het aantal downloads van de app Kwikstart is de magische grens van 10.000 gepasseerd. Begin dit jaar is door stichting Hoezo Anders informatie toegevoegd voor jongeren met een niet-zichtbare beperking of chronische ziekte. De app wordt dus nog altijd completer!

Kwikstart magische grens van 10.000 gepasseerd!

Inmiddels heeft de app Kwikstart 10.230 downloads. Begin dit jaar is informatie van Stichting Hoezo Anders toegevoegd voor jongeren met een niet-zichtbare beperking of chronische ziekte.

“Best practice” en “goed voorbeeld”  

Leuk zijn de reacties uit het veld. Zo zijn er vragen om Kwikstart geschikt te maken voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’ers) en is er interesse uit andere landen (Spanje, Duitsland, Servië en Oostenrijk). De app wordt goed beoordeeld in de Jeugdcloud-appstore. Bovendien wordt Kwikstart als best practice genoemd in de door de VNG uitgebrachte handreiking “Van 18-min naar 18-plus” en noemde staatssecretaris van Rijn de app als goed voorbeeld voor informatievoorziening in zijn Kamerbrief over de ondersteuning van kwetsbare jongeren bij de overgang naar volwassenheid.

Oppakken, uitwerken en vormgeven met jongeren

Kwikstart is hiermee een succesvol product van de nieuwe werkwijze van Kinderperspectief. Een idee uit de praktijk (van een jongere) oppakken en uitwerken en vormgeven met jongeren zelf. Een product voor en door jongeren waar velen inmiddels van hebben geprofiteerd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/kamerstukken/2017/01/25/kamerbrief-over-de-ondersteuning-van-kwetsbare-jongeren-bij-de-overgang-naar-volwassenheid

Menu