Kp bij Int Careleaving dialoog Oostenrijk

Op zaterdag 30 maart 2019 nam Kinderperspectief op uitnodiging deel aan de meerdaagse Workshop Careleaving Dialog in Wenen. Spetterende afsluiting was het slotcongres in het Huis van Europa met deelnemers uit Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Team Kinderperspectief werd voor deze gelegenheid gecompleteerd door Romena (Combinatie, Eindhoven).

Romena vertelt: “Zondag zijn we de dag gestart met een korte kennismakingsronde. Na een korte uitleg over het programma zijn we gestart met het maken van “een elfje” rondom het thema Careleaving. In groepjes zijn we de stad Wenen in gegaan om bij de elfjes symbolische foto’s te maken. Een leuke opdracht waarbij we zowel de stad als de deelnemers beter leerden kennen. Met de deelnemers hebben we het onderweg gehad over de thema’s waarover de elfjes waren geschreven.”

Na de lunch werd de middag benut om uitgebreid stil te staan bij de ochtendactiviteit. Dat de kracht van verbeelding en symboliek een groot effect heeft, bleek wel uit het resultaat; prachtige foto’s met indrukwekkende verhalen. In deel 2 van het middagprogramma werd gezamenlijk het congres voorbereid. Er werden vragen voor de rondetafelgesprekken bedacht en ervaringen uitgewisseld. Team Kinderperspectief kreeg tijd om een presentatie over de Nederlandse situatie voor te bereiden.

Bas vult aan: “Maandagochtend werden we om 9 uur verwacht bij het Huis van Europa voor het slotcongres. Tijdens dit congres zijn alle careleavers in gesprek gegaan met belangrijke mensen uit de Oostenrijkse politiek zoals raadsleden, deelstaatleden en de nationale ombudsman. In 9 verschillende rondetafelgesprekken is er gesproken over verschillende thema’s rondom Careleaving.”

Vanuit Nederland heeft Kinderperspectief de volgende punten onder de aandacht gebracht:

  • Verhoging van de pleegzorgleeftijd naar 21 jaar.
  • Jongeren in Nederland lobbyen voor de Big 5 (support, wonen, werk en school, inkomen en schulden, zorg en ondersteuning).
  • Jongeren in Nederland kunnen actief mee participeren d.m.v. bijv. het JeugdWelzijnsBeraad en Expex.
  • Kinderperspectief heeft de app Kwikstart ontwikkeld waarin jongeren informatie kunnen vinden om zich voor te bereiden op hun 18e levensjaar.
  • Jongeren hebben verschillende filmpjes gelanceerd om dit punt in NL op de agenda te krijgen.

De conferentie werd afgesloten met een werkmethode waarin alle deelnemers aan de hand van een sleutel vertelden welke deuren er symbolisch zijn geopend en welke deuren jongeren nog graag willen openen in de toekomst!

het elfje:

Trennung
Familie verlieren
Sie zerreisst innerlich
Nicht abrupt sondern fliessend
Schmerz

(Wat is een elfje?
Een elfje of elf is een gedicht van 11 woorden, verdeeld over 5 regels. De eerste regel heeft 1 woord, de tweede regel heeft 2 woorden enz. De vijfde regel heeft weer 1 woord en bevat meestal een samenvatting van het geheel.)

Translate