Kinderperspectief in handreiking VNG 18-/18+

Om de 18-plussers in een kwetsbare positie de juiste hulp te bieden hebben gemeenten praktische handvatten nodig. In de door VNG en het NJi geschreven “handreiking voor gemeenten” is veel informatie overzichtelijk bij elkaar gebracht. Zo ontwikkelde het Nederlands Jeugdinstituut samen met een gemeentelijke werkgroep in opdracht van de VNG een stappenplan en een wettenschema. Ook verzamelden zij praktische voorbeelden.

Twee projecten van Kinderperspectief in Handreiking VNG voor gemeenten!

Zowel Kinderperspectief’s app Kwikstart als de peer to peer training “Ben jij er klaar voor” zijn in de handreiking opgenomen onder “hulpmiddelen voor jongeren”. Een mooi compliment voor deze samen met jongeren ontwikkelde tools!

De handreiking is hier te downloaden.

Menu