Kinderperspectief Camps in Kroatië

Careleavers uit Servië, Kroatië, Bosnië, Oostenrijk en Nederland werkten van 14 t/m 21 mei 2016 binnen het programma “Kinderperspectief Camps” een week lang aan hun toekomstplan.  Thema van de week was “the next step”. Hoe geef je je eigen leven vorm na een meerjarig verblijf binnen de residentiële jeugdzorg of een pleeggezin op het moment dat je 18 jaar wordt?

Presentatie van een persoonlijk 5-jaren plan!

De jongeren zijn tijdens de week hard bezig geweest met hun eigen leven. Er was aandacht voor het verleden, maar met name voor de toekomst! Door middel van het presenteren van de eigen levenslijn, het spelen van het kwaliteiten- en waardenspel, het in kaart brengen van dromen en het opstellen van een persoonlijk actieplan werd gewerkt in de richting van een 5-jarenplan. Dit 5-jarenplan hebben de jongeren op de laatste dag van het Camp gepresenteerd aan de groep.

Een brief voor jezelf als “oppepper”

Daarnaast hebben de jongeren een brief aan zichzelf geschreven om zichzelf een hart onder de riem te steken en te helpen herinneren aan de tijdens het kamp gedane voornemens. De coördinatoren van het kamp zullen deze brieven versturen op een door de jongeren zelf aangegeven moment. Enkelen willen de brief al over 6 maanden terugzien op de deurmat, anderen pas over 5 jaar!

Tussendoor was er genoeg tijd voor teambuilding en ontspanning. Zo zijn er wandelingen gemaakt, is een bezoek gebracht aan een autovrij eiland en werd er gezwommen in de Adriatische zee.

(Her)ontdek je eigen droom

Het was een unieke week, waarin jongeren ontdekken dat ze niet de enige zijn met een jeugdzorgverleden. Veel jongeren vinden het lastig het hoofd boven water te houden en alles zelfstandig te regelen, omdat een netwerk vaak ontbreekt. Het was dan ook een verademing om uit de overlevingsmodus te stappen en eigen dromen te (her)ontdekken, te kijken naar de eigen kwaliteiten en een plan te maken voor de toekomst!

Lees hier het herinneringsgedicht dat Alan van 22 jaar schreef over deze week.

De uitwisseling werd mede mogelijk gemaakt door Erasmus+ en Stichting Fonds Welzijnswerk.

Hieronder media-impressies van Kinderperspectief Camps in Kroatië (mei 2016):

Reacties van de jongeren aan het eind van de week:

What did you learn this week?
– I learn many things this week, and I will use it back home
– To respect others, to be more open, improve my English, and a lot of other
things
– That I matter
– Helping others & feedback
– I have clearer picture of my plans
– Ik heb leren luisteren, ik heb meer positieve zelfbeeld gekregen, en ik heb
meer motivatie gekregen om iets van m’n leven te maken
– I learned a lot of nice things
– Nothing specific, because I know all of this from before.
– Stay positive
– To be happy in life and I want to know that feeling all the time.
– What friendship means
– I learned a lot of things and when I come at home I will make the first step on my five years plan.

Menu