In de kijker: Jessica Hoogeland

In 2016 honoreerde de Gemeente Apeldoorn in het kader van de transformatie jeugdhulp de aanvraag voor het organiseren van Kinderperspectief Camps voor Apeldoornse jongeren. De groep vertrok in oktober 2016 naar Oostenrijk.  De week is door alle betrokkenen zeer positief geëvalueerd. Thans brainstormt de gemeente met zorgaanbieders en buurgemeenten over een vervolg. Adviseur Jeugd en Onderwijs van Gemeente Apeldoorn Jessica Hoogeland vertelt ….

 1. Even terug naar het begin. Wat sprak u aan in het concept Kinderperspectief Camps, waarin jongeren die de jeugdzorg verlaten een week naar het buitenland worden uitgezonden om daar samen met andere jongeren te werken aan hun eigen toekomstplan?
  Tijdens een informatieavond over jeugdhulp in de gemeente Apeldoorn sprak ik Alma Bezemer. Zij begeleidt bij Kinderperspectief de uitwisselingsweken in het buitenland. Haar wens was om een soortgelijke week te organiseren voor kinderen uit Apeldoorn, de gemeente waarin zij woont. Haar plannen passen goed bij het beleid van de gemeente. Wij willen als gemeente dat jongeren gezond en veilig opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. Voor jongeren met een verleden in jeugdhulp is dit minder vanzelfsprekend. De uitwisselingsweek geeft voor de deelnemers ruimte om na te denken over de toekomst en de stappen die gezet moeten worden. Hiermee kunnen de jongeren zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het zetten van de eerste stap.
 2. Op welke manier heeft u zorgaanbieders bij het idee betrokken?
  Vanaf het begin zijn verschillende aanbieders van jeugdhulp betrokken geweest bij het initiatief, zoals Pluryn Hoenderloo, Pactum Jeugdhulp en Riwis. Zij kennen de jongeren die voor de uitwisselingsweek in aanmerking komen.
 3. Wat waren de verwachtingen van de gemeente voorafgaand aan de week?
  De betrokkenen waren allemaal erg enthousiast, waardoor wij als gemeente de jongerenweek vol vertrouwen tegemoet zagen. De samenwerking vooraf was goed, waardoor een goede basis is gelegd. De jongeren hebben allemaal een motivatiebrief geschreven, waarin ze onder woorden brachten waarom zij aan de uitwisselingsweek wilden deelnemen. Op basis van deze brieven kregen wij als gemeente meer inzicht in de belevingswereld en verwachtingen van de jongeren zelf. Wij kunnen hiervan leren en ons beleid bijsturen. Het gaat dan om dingen die in de praktijk anders lopen dan we vooraf denken: een woonplek zoeken, een opleiding afronden, inkomen, etc.
 4. Op welke wijze is de week geëvalueerd?
  Een maand nadat de jongeren naar Oostenrijk zijn geweest, heeft wethouder Paul Blokhuis de jongeren en begeleiders uitgenodigd op het stadhuis om te vertellen over hun ervaringen. Er werd een film getoond van de week en de deelnemers vertelden hoe het was. Vervolgens heeft een aantal jongeren ook nog zelf gesproken met de wethouder. Deze gesprekken waren heel waardevol.
 5. Waar zit volgens u de grote kracht/meerwaarde in weken als deze?
  De kracht van deze uitwisselingsweek is dat jongeren uit hun vaste routine worden gehaald om stil te staan bij de toekomst. Dus nu eens niet de problemen uit het verleden op tafel leggen, maar de wensen en dromen voor de komende jaren benoemen. Belangrijk is dat ook veel aandacht wordt besteed aan de eerste stap. Welke stap kun je morgen al zetten en wat is er nodig om dit te doen?
 6. Kunt u Kinderperspectief Camps aanbevelen aan andere gemeenten?
  Wat is de meerwaarde (naast de persoonlijke ontwikkeling van jongeren uiteraard) voor een gemeente als Apeldoorn?
  Ja ik beveel deze weken zeker aan. De uitwisselingsweken bieden jongeren een houvast als ze de overstap maken vanuit de jeugdhulpverlening naar zelfstandigheid. Deze overstap loopt niet altijd even soepel en daar kunnen gemeenten dan weer van leren. Het geeft inzicht in de drempels die weggenomen kunnen en moeten worden.
 7. Hoe gaat u als gemeente nu verder?
  We kijken op dit moment hoe we de jongerenweek een vaste plek kunnen geven in ons jeugdhulpaanbod. Dit doen we samen met geïnteresseerde aanbieders van jeugdhulp en onze buurgemeenten.

Foto 1: Kp Camps met Apeldoornse jongeren

Foto 2: Jessica Hoogeland, adviseur Jeugd en Onderwijs van de Gemeente Apeldoorn

Menu