Interview Care leavers voices – BiH

Igor Miskovic coördineert namens SOS kinderdorpen het project Care leavers Voices in Bosnië en Herzegovina. Na een onderzoek door SOS onder de groep zorgverlaters werd men geconfronteerd met deprimerende uitkomsten. “Er is gebrek aan goede zorg en ondersteuning. De stem van deze jongeren moet gehoord worden.” aldus Miskovic.

1. Inleiding – waarom is er behoefte aan een project Careleavers voices in Bosnië-Herzegovina

Tijdens een door SOS kinderdorpen uitgevoerd onderzoek onder careleavers in Bosnië werden we geconfronteerd met de schrijnende situaties waarin careleavers vaak terecht komen na het verlaten van de jeugdhulp. Vooral het gebrek aan goede zorg en ondersteuning viel op. SOS Kinderdorpen heeft hierop besloten dat het tijd is dat de stem van careleavers in Bosnië versterkt moet worden. Door een netwerk op te richten kan een sterk signaal worden uitgezonden naar de buitenwereld.

2. Waar gaat dit project over? Wat zijn de activiteiten? Wat is / wie zijn de doelgroep (en)?

Doel van het project is om de kwaliteit van zorg voor careleavers te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om de sociale integratie van deze groep jongeren te stimuleren en hen te wijzen op hun rechten.

Om het doel van het project te bereiken is het belangrijk om de bestaande NGO Nautilus – Youth Advocacy Network (YAN) te versterken.

De volgende stap die we moeten nemen, is het opzetten en versterken van het Stakeholders Network (SN). De bewustwording van Academici, verantwoordelijke ambtenaren bij de betrokken ministeries, welzijnsorganisaties en professionals moeten worden vergroot.

3. Hoeveel deelnemers zijn er en hoe selecteer je ze?

Momenteel bestaat het netwerk uit een groep van 35 actieve leden (Zorgverlaters en leden van het netwerk van een aantal andere SOS-projecten en -activiteiten) en ongeveer 50-55 geïnteresseerden afkomstig uit overheidsinstellingen en NGO’s. Alle betrokkenen komen uit de steden Sarajevo, Goražde, Mostar, Srebrenica, Tuzla, Gračanica en Maglaj.

4. Wat zijn de doelen van dit project?

Het belangrijkste doel is om een netwerk van careleavers en partners in Bosnië en Herzegovina tot stand te brengen dat langdurig zal lobbyen voor de rechten van careleavers. Het is belangrijk dat er een adequaat zorgaanbod komt voor deze kwetsbare groep. Mooie bijvangst is dat jongeren tijdens het hele proces leren participeren en een actieve rol spelen in het aanjagen van veranderingsprocessen.

5. Waarom is dit project zo belangrijk?

Het belang van dit project is veelvoudig. Tijdens het hele proces moedigen we careleavers aan informatie en ideeën uit te wisselen en een netwerk op te bouwen. Daarnaast leren we hen te lobbyen voor hun eigen rechten.

6. Hoe ervaren de deelnemers dit project?

In het begin waren de deelnemers terughoudend en achterdochtig. Een van hen zei tegen ons: “Ik was achterdochtig omdat ik dacht dat niemand genoeg om ons gaf om in het openbaar over ons te praten, over onze behoeften en angsten. Nu weet ik zeker dat we het goede doen en ik kan tegen mijn broer zeggen dat we een oplossing proberen te vinden voordat hij 18 is.”

7. Zie je al resultaten van dit project?

We zijn nu al trots op de resultaten. Belangrijke en relevante personen in overheidsposities maken deel uit van dit proces en we hebben hun aandacht en steun gekregen. Ook zijn careleavers enthousiast om deel uit te maken van het project. De basis is gelegd. Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van een zogenoemd witboek. Witboeken worden gebruikt om de lezer van objectieve relevante informatie te voorzien voor het nemen van een beslissing. Doel is dat de politiek ons witboek gaat gebruiken voor het opstellen van een nieuwe wet voor careleavers.

8. Hoe zie je de toekomst? Er blijft behoefte aan dit soort projecten? Zie je kansen voor een ander soort project ?!

De toekomst is helder, maar processen zoals deze hebben tijd nodig. De politiek is bureaucratisch, maar met ondersteuning van professionals binnen zorgaanbieders, SOS en andere NGO’s kunnen we veel bereiken. Projecten als deze (Care Leavers-voices) zijn een uitstekend startpunt voor veranderingsprocessen. Het belangrijkste van dit project is dat we van mening veranderen en ons bewust worden van het feit hoeveel we kunnen bereiken met een kleine hoeveelheid geld. Goede wil, een effectieve en systematische aanpak, een sterk team en ondersteuning door organisaties als Kinderperspectief vormen een uitstekende basis voor het boeken van goede resultaten.

Igor Miskovic: “Tijdens het hele proces moedigen we careleavers aan informatie en ideeën uit te wisselen en een netwerk op te bouwen. Daarnaast leren we hen te lobbyen voor hun eigen rechten.”

Translate