In de kijker Darko Kolakovic

In 2015 heeft Kinderperspectief samen met Trag Foundation drie projecten mogelijk gemaakt. Eén ervan heet “Mother nature”, een project in Servië met Scouts Squad “Sveti Sava” en jongeren uit de pleegzorg.

1. Hoe kwam je op het idee van dit project?/Wat was je droom?

Het idee voor het project was snel gevonden. De Scouts Squad ‘Sveti Sava’ is een educatieve organisatie, die werkt met kinderen en jongeren 7-18 jaar d.m.v. scouting activiteiten en andere vormen van informeel leren en is tevens actief in outdoor activiteiten. Scouts Squad Sveti Sava werkt voornamelijk samen met kinderen zonder ouderlijke zorg. Ze wonen in drie instellingen/woningen in Belgrado, waaronder ook kinderen met een beperking.

Onze droom was, is en zal zijn om het best mogelijke informele onderwijs te bieden aan onze leden. De Scout Beweging is daarin de grootste en belangrijkste organisatie op mondiaal niveau. Veel leiders van de beweging zijn voormalige of nog steeds actieve leden van de organisatie. Alle Scouts hebben een eed of belofte gedaan (afhankelijk van leeftijd), die ons verplicht onze kennis aan jongere leden door te geven.
2. Waaruit bestaat dit project? Wat zijn de activiteiten? Hoe selecteer je de deelnemers?

Het doel van het project was de kinderen/jongeren uit pleegzorg door scouting te betrekken bij activiteiten. De scouting helpt kinderen om hun sociale vaardigheden te versterken, respect te hebben voor regels, groepstaken te doen, versterkt het gevoel van verbondenheid met een groep, leert je je aan te passen en verschillende situaties te beheersen. Een ander doel van dit project was het uitbreiden van een ondersteuningsnetwerk en het bieden van mogelijkheden om vrienden met een andere achtergrond te maken en een verbeterd zelfbeeld te ontwikkelen.

Tijdens de scout-activiteiten ontwikkelen ze verschillende vaardigheden en dit vergroot het competentiegevoel. Ook krijgen ze inzicht in het feit dat veel problemen hetzelfde zijn als bij de ander, wat bijdraagt tot de ontwikkeling van een gevoel van eigenwaarde. Een ander doel is gericht op het veranderen van vooroordelen die de bredere lokale gemeenschap heeft bij deze groep en het verkrijgen van een meer realistisch beeld van hen.
De projectcoördinator selecteert de deelnemers in samenwerking met docenten en maatschappelijk werkers van jeugdhulporganisaties. Tegelijkertijd was er een ontmoeting met ouders van kinderen van zogenaamde complete gezinnen, die het werk van de ‘Sveti Sava’ ondersteunen en een bijeenkomst met actieve leden van de scoutinggroep om hen uit te nodigen om deel te nemen in het project. Bij de selectie hebben wij vooral rekening gehouden met de motivatie en interesse van het kind/de jong volwassene in dit soort activiteiten. Belangrijk was dat het kind een basisniveau van maatschappelijke verantwoordelijkheid bezit, zodat hij/zij de verwachte taken kan uitvoeren.
3. Waarom is dit project zo belangrijk?

Dit project stelt deze kinderen en jongeren in staat om tezamen met iemand uit  “complete” gezinnen te reizen. Ook is het goed om hun vrije tijd met iets positiefs te vullen. De scouts zorgen voor verdere ondersteuning van deze kwetsbare groep door middel van  informeel onderwijs en samenwerken en dragen op deze manier bij aan hun socialisatie en integratie.
4. Hoe waarderen de deelnemers het project?

De deelnemers vonden het project geweldig. Om voor de eerste keer (en misschien laatste) te reizen tijdens de wintervakantie en vanwege de ommezwaai van aanvankelijk wantrouwen onder elkaar (onze deelnemers en kinderen uit gezinnen) naar oprechte sympathie en gezelligheid. Iedereen heeft iets geleerd: koken of iets anders.
Zie de reacties in het blauwe kader hiernaast….

5. Hoe ziet u de toekomst? Blijft er behoefte aan dit soort projecten? Ziet u mogelijkheden voor een ander soort project?

Er is een grote en constante behoefte aan voortzetting van dit soort projecten, omdat ze zorgen voor een aantal dagen participatie van onze leden in scouting activiteiten zomer/winter kampen, maar ook specifieke actieve trainingen en opleidingen.

Door de tijd met de maatjes uit de gezinnen en met de steun van senior scouts door te brengen in de natuur, kunnen kinderen uit de pleegzorg scouting ervaren en misschien in de toekomst wel actieve scouts worden en leden van de scoutgemeenschap. De lokale gemeenschap zal ze op deze manier beter accepteren als gewaardeerde leden van de gemeenschap.

Mogelijkheden voor een ander soort project  zijn er genoeg omdat het Scout programma een breed scala aan onderwijs- en opleidingsactiviteiten biedt, waarmee zij voor deze jongeren de mogelijkheden vergroot voor actieve betrokkenheid als zinvol lid in de samenleving.

Reacties van de kinderen uit gezinnen en onze leden:

“Ze douchen veel vaker dan wij. Ze luisteren allemaal naar leraren en werken; niets is moeilijk voor hen. Ze zijn echt goed! ”

Bij terugkeer naar het instellingshuis, heeft een leerkracht een deelnemer gevraagd naar haar beleving van deze wintervakantie.
Ze antwoordde: “De andere kinderen waren zo aardig, ze behandelden ons niet als kinderen van het instellingshuis (“domci”). Overdag trokken we met elkaar op en werkten. ‘s Avonds leerden we samen of maakten een cultureel programma.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu