Grote ambities jongerennetwerken

Sinds 2017 steunt Kinderperspectief jongerennetwerk Nautilus uit Bosnië. Nautilus is sterk verbonden aan SOS kinderdorpen Bosnië en Hercegovina en zet zich in om de positie van jongeren binnen de Bosnische jeugdhulp te verbeteren.

In 2018 is door SOS en Nautilus hard gewerkt aan het opstellen van een zogenaamd “white paper”. Een white paper is een document dat beschrijft hoe overheidsbeleid een specifiek probleem oplost. Witboeken worden gebruikt om de lezer van objectieve relevante informatie te voorzien die wordt gebruikt voor het nemen van een beslissing.

Het door SOS en Nautilus opgestelde witboek is uniek in zijn soort. Het betreft een voorstel voor overheidsbeleid op het gebied van jeugdhulp en careleaving. De inhoudelijke input is geleverd door ervaringsdeskundige jongeren. Om niets aan het toeval over te laten is de input van jongeren door dr. Dzhamna Duman in beleidstaal omgezet, zodat de aanbevelingen door de overheid direct kunnen worden overgenomen.

Het witboek vormt de basis voor een grote campagne die de jongeren in 2019 zullen gaan voeren. Om inspiratie op te doen, brachten de jongeren van Nautilus in december 2018 een werkbezoek aan de Servische collega-organisatie Moj Krug. Deze, eveneens door Kinderperspectief ondersteunde jongerenorganisatie, is tot op heden wat minder gefocust op lobby, maar meer op het opbouwen van een supportnetwerk voor jongeren die de zorg verlaten. Activiteiten voor en door jongeren; dat is de kracht van Moj Krug.

De uitwisseling in Belgrado leverde vanwege de verschillende krachten veel nieuwe inspiratie op voor beide jongerenorganisaties.

Tenslotte is de ambitie uitgesproken om samen te werken aan een overkoepelend jongerennetwerk voor de Zuidoost Europese landen. Leren van elkaar, samen lobbyen en acties opzetten; de jongeren van Nautilus en Moj Krug zijn klaar voor de volgende stap.

Uitwisseling Nautilis (Bosnië) en Moj Krug (Servië)
Het witboek (SOS Kinderdorpen en Nautilis)

klaar voor de volgende stap ……

Translate