Een Albanees sprookje ………..

Er was eens een dorp in Noord-Albanië met tientallen kinderen met een beperking die thuis werden opgesloten. Schaamte overheerste en de economische situatie en het feit dat ouders door hun kind aan huis gebonden waren zorgde in veel families naast de zorgen voor hun kind ook voor zorgen over geld…..

Acht jaar geleden opende Medpak met hulp van Kinderperspectief een dagbestedingscentrum voor kinderen met een beperking in Koplik. Voorafgaand was door Medpak reeds veel werk verzet in de vorm van het samenstellen van een database. Hoeveel kinderen met een beperking wonen er in en om Koplik? Hoe is hun situatie? Welke hulp is nodig?

Het kleine centrum onder leiding van een zeer betrokken social worker uit de stad zelf, veroverde de afgelopen jaren haar plek in het stadje. Een werkbezoek aan Nederland zorgde ervoor dat met beperkte middelen nieuwe methodes en werkvormen werden geïntroduceerd in Albanië.
Natuurlijk waren er ook hobbels onderweg. Zo werd het centrum in jaar één maar matig bezocht. Oorzaak: vervoer. De kinderen waren niet in staat zelfstandig te reizen en ouders beschikten niet over de middelen om kinderen te brengen. Ook werd de roep om het centrum verder uit te breiden elk jaar groter. Een multidisciplinair centrum zou de kinderen nog veel meer ontwikkelkansen bieden…..

De kracht van het centrum zit echter juist in haar eenvoudigheid. Het past binnen de Albanese standaarden. Einddoel bleef om het centrum uiteindelijk volledig over te dragen aan de gemeente. Drie jaar geleden presenteerde Kinderperspectief een afbouwstrategie aan de gemeente waarin werd uitgelegd dat de bijdrage vanuit Nederland in drie jaar zou worden afgebouwd tot 0. Met hulp van een Raad van Ambassadeurs met daarin invloedrijke mensen uit de omgeving lobbyde het centrum voor haar positie. En met succes. De positie van de kinderen is sterk verbeterd. Ze krijgen ontwikkelkansen, ouders zijn blij en trots met de behaalde resultaten en mensen met een beperking worden niet meer weggestopt, maar maken deel uit van het straatbeeld.

En de gemeente? De gemeente erkende de noodzaak en is sinds 1 januari 2019 met succes verantwoordelijk voor het complete reilen en zeilen van het centrum…..

Quote Henk Bogers (vrijwilliger): “Wat mij nog haarscherp bij staat, is het moment van de opening van het centrum. We belden dat we iets later zouden aankomen dan gepland waarop de bestuurder aangaf dat zij de pers even zou informeren…. Toen we aankwamen was er geen ouder meer te vinden in het centrum. Nadat het woord “pers” was gevallen vluchtte iedereen de ruimte uit. Als je dan ziet hoe de situatie nu is, ja dan is er echt heel veel veranderd in Koplik.”

Translate