Discover Yourself in toolkit Plusmaatje

Maart 2018 werden wij benaderd door Pluscoach.nu met de vraag of zij de kwaliteitskaarten van Discover Yourself van Kinderperspectief mochten gebruiken voor hun toolkit voor zogenoemde Plusmaatjes. Een Plusmaatje is een vrijwilliger die jongeren ondersteunt waar dat nodig is: vakinhoudelijk of op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast is het Plusmaatje de vertrouwenspersoon voor de jongeren. Saloua Moulloghe heeft met de Discover Yourself kwaliteitskaarten gewerkt en vertelt over haar ervaringen …..

1. Binnen welk kader maken jullie gebruik van Discover Yourself en wat is daarin jouw rol?

Bij Plusmaatje hebben wij besloten om de kwaliteitskaarten op te nemen in onze toolkit. De bedoeling is dat de vrijwilligers de kaarten kunnen gebruiken tijdens het traject met hun leerlingen. Aan de hand van de kaarten kan ik samen met de leerling een gesprek aangaan. Hierdoor kun je als Plusmaatje de leerling beter leren kennen en andersom.

2. Kun je iets meer zeggen over de doelgroep waarmee jullie werken met Discover Yourself?

De doelgroep waarmee wij werken zijn jongeren tussen de 12-23 jaar die een volwassene nodig hebben om achter hun te staan. Iemand die uitlegt hoe je huiswerk plant of leerstof aanpakt. Die even meekijkt naar een moeilijk hoofdstuk en je stimuleert je te ontwikkelen, op school, op werk of in je vrije tijd. Iemand die vragen stelt en je leert vragen te stellen. Die met je meeleeft en je helpt je hoofd koel te houden.
Plusmaatje stimuleert de ontwikkeling van jongeren om actief deel te nemen aan de maatschappij. Iedere jongere is de moeite waard en vanuit die motivatie willen wij jongeren waarbij de ontwikkeling stagneert of dreigt te stagneren kansen bieden om naar hun wensen en mogelijkheden actief deel te nemen aan de samenleving.

Het doel van Plusmaatje is het bieden van ondersteuning aan overbelaste jongeren zodat het behalen van een startkwalificatie of een baan weer mogelijk wordt. Pet Discover Yourself?lusmaatje realiseert dit doel door het inzetten van vrijwilligers.

3. Wat spreekt jou en de jongere aan in Discover Yourself? Wat is de kracht?

Het spel biedt zelfinzicht en geeft de leerling de ruimte om daarbij kort stil te staan. Aan de hand van dit spel kun je goed oefenen met het bespreekbaar maken van jouw gedachten en gevoelens. Mijn leerling kon zo haar gedachten en gevoelens goed verwoorden. Ik maakte gebruik van ‘labelen’: doorvragen op de kwaliteit. Ik krijg zo een beter beeld en hieruit blijkt dat iemand behulpzaam, geduldig en of leergierig is.
De jongere vond het erg leuk om hiermee aan de slag te gaan. Zij gaf aan dat zij mij nog beter heeft leren kennen en ook meer stil is gaan staan bij zichzelf. Zij vond dit een leuke oefening om jezelf te leren presenteren. De jongere krijgt bij sollicitatiegesprekken vaak de vraag om zichzelf te omschrijven. Dit vindt zij een lastige vraag om te beantwoorden. Aan de hand van dit spel heeft zij een beeld gevormd van zichzelf waarin al haar kwaliteiten voorkomen. Zij kon goed uitleggen waarom een kwaliteit bij haar past. De leerling met wie ik het spel gespeeld heb, woont nog niet zo lang in Nederland en beheerst de Nederlandse taal nog niet erg goed. Toch hebben de kaartjes haar geholpen met het verwoorden van haar gedachten.

4. Heb je een anekdote over iets dat gebeurde tijdens het spelen van Discover Yourself?

Ik koos tijdens het spel een kwaliteit uit voor mijn leerling. Ze was erg verbaasd over de kwaliteit die ik voor haar had uitgekozen. Ik legde haar uit waarom ik deze kwaliteit bij haar vond passen. Zij zag het als een compliment en gaf zelf aan dat zij zich hiervan niet bewust was. Andersom heeft zij ook een kwaliteitskaart voor mij uitgekozen, waarbij ik ook positief verrast was.
Tijdens het spelen koos ik een paar kwaliteiten uit die goed bij mij passen. De jongere vond 5 van de 6 kaarten erg goed passen bij mij, maar begreep niet zo goed waar ik die ene kwaliteit vandaan heb gehaald. Op het kaartje stond dat ik erg ‘rustig’ ben, terwijl zij zelf vond dat ik juist aanwezig ben in positieve zin. Ik heb vervolgens uitgelegd dat ik verschillende rollen vervul en meestal anders ben op school dan bijvoorbeeld op mijn werk of thuis. Ik vond het erg knap dat mijn leerling zoiets heeft opgemerkt. Hierna legde de leerling uit dat zij zich ook anders gedraagt op school, thuis en in haar peergroup.
Tot slot kon ik aan de hand van dit spel ook achterhalen bij wie mijn leerling terecht kan voor praktische en emotionele steun, gezelschap en advies. De bedoeling was dat de leerling een kwaliteit uitkoos en er zelf bij ging bedenken bij wie deze kwaliteit past. Hierna vertelde ze ook meteen waarom deze kwaliteit bij die persoon past en wat voor invloed die persoon heeft in haar leven.

5. Zou je Discover Yourself aanbevelen aan anderen en zo ja waarom?

Ik zou Discover Yourself zeker aanraden aan vrijwilligers, hulpverleners en docenten. Aan de hand van dit spel zorg je niet alleen voor contact leggen, maar leer je elkaar ook beter kennen. Hiermee bied je de jongeren enorm veel zelfvertrouwen.

Kwaliteitskaarten van Discover Yourself in de toolkit van de Plusmaatjes van Pluscoach.nu, Regio Haaglanden.

Saloua Moulloghe:
“Ik zou Discover Yourself zeker aanraden aan vrijwilligers, hulpverleners en docenten. Aan de hand van dit spel zorg je niet alleen voor contact leggen, maar leer je elkaar ook beter kennen. Hiermee bied je de jongeren enorm veel zelfvertrouwen.”

Translate