Dag voor de rechten van het kind

Op 20 november de Dag voor de Rechten van het Kind roepen 158 organisaties waaronder Stichting Kinderperspectief de Nederlandse overheid op om de rechten van asielzoekerskinderen volledig te verwezenlijken en om hun belang voorop te stellen in de asielprocedure, de asielopvang en hun dagelijks leven.

26ste verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag

Op 20 november 2015 is het de 26ste verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit verdrag beschouwt asielzoekerskinderen in de eerste plaats als kind. Kind met dezelfde rechten als ieder ander kind in het land. Dat asielzoekerskinderen dezelfde rechten hebben als Nederlandse kinderen, kan niet genoeg herhaald.

De afgelopen tijd zijn er veel gevluchte gezinnen en kinderen naar Nederland gekomen. Momenteel wonen er meer dan 10.000 kinderen uit landen als Syrië, Eritrea, Irak of Afghanistan in de asielopvang. Een deel van deze kinderen verblijft in nood- en crisisopvang. Deze kinderen ontberen basisbehoeften als stabiliteit, rust en veiligheid en worden niet ‘gezien’. Ze moeten heel vaak verhuizen, hebben onvoldoende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en hun sociale contacten worden steeds onderbroken. Met de gestegen instroom, de focus op sobere opvang en het vooruitzicht dat asielzoekers nog vaker verplaatst zullen worden en lang in onzekerheid zullen blijven over hun asielprocedure, komen de rechten van kinderen steeds verder onder druk te staan. Lange onzekerheid en kind-onvriendelijke opvang met veel verhuizingen zijn schadelijk voor kinderen. Het gaat daarbij niet om ‘luxe problemen’ want kinderen kunnen hier hun hele leven last van hebben, zo blijkt uit onderzoek.

Kinderrechtenorganisaties roepen al langer op om kinderen die (al dan niet met hun ouders) asiel aanvragen, beter te beschermen: www.kind-in-azc.nl. Om ze na hun vlucht een zo normaal mogelijk leven in Nederland te gunnen, ook als ze nog in afwachting zijn van de uitkomst van hun asielprocedure. Om ze op te vangen in kindvriendelijke en dus kleinschalige opvang en ze niet steeds te verhuizen. Om ze zo snel mogelijk naar school te laten gaan. Om ze te laten spelen, sporten, knutselen, zingen en kind te laten zijn. Om hun ouders te ondersteunen zodat die voor hun kinderen kunnen zorgen. Om snel duidelijkheid te bieden over de toekomst. Kortom, om kinderen het leven niet nodeloos moeilijker te maken dan het gegeven hun omstandigheden al is. Kinderen zijn maar één keer kind.

Op deze Kinderrechtendag roepen 158 organisaties de Nederlandse overheid op om zich te houden aan het VN-Kinderrechtenverdrag, waar ons land sinds 1995 partij bij is. Organiseer de asielopvang zó dat kinderen de bescherming en verzorging krijgen die ze nodig hebben en waar zij recht op hebben. Begin vandaag.

Meer informatie over de oproep en verhalen van kinderen in azc staan opwww.kind-in-azc.nl/oproep.

1 reactie. Reactie plaatsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu