Colofon

Deze website wordt u aangeboden door Stichting Kinderperspectief.

Tekst en redactie

De redactie van de website wordt gedaan door Ina Bos van Kinderperspectief.

Ontwerp en technische realisatie

Het ontwerp en de technische realisatie van deze website zijn verzorgd door Bram Peulers – grafisch designer.

Disclaimer

Bij het samenstellen van de website gaat Kinderperspectief zorgvuldig te werk en streeft daarbij naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Kinderperspectief kunnen geen rechten ontleend worden.

Kinderperspectief behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Kinderperspectief is het toegestaan de informatie op deze website op enige wijze over te nemen of te verspreiden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Kinderperspectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website. Kinderperspectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. Meer informatie over de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Kinderperspectief werkt conform een Privacy Policy. U kunt het document Privacy Policy website hier bekijken/downloaden.

Stichting Kinderperspectief is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor voldoende.

Translate