Careleavers helpen careleavers in Servië

Voor careleavers is de Covid 19 periode een extra zware. Ze beschikken vaak niet over een vangnet en verdiensten uit bijbaantjes in bijvoorbeeld de horeca vielen in no-time weg. Binnen een week na de lockdown zette Kinderperspectief in samenwerking met de Servische organisatie “Moj Krug” een vragenlijst uit onder careleavers in Servië. De vragenlijst werd ingevuld door 68 jongeren en op basis van de resultaten werd een projectplan op papier gezet. De noodhulp bestaat uit 3 componenten waarvan er 2 op vrijwillige basis worden geboden, te weten psychosociale hulp en online trainingen en cursussen. De bijdrage van Kinderperspectief wordt hoofdzakelijk aangewend om supermarktvouchers te kopen voor jongeren die door de maatregelen in acute problemen zijn gekomen.

Pay it forward
De careleavers werken met een variant van “pay it forward”. Iemand doet iets voor jou (je ontvangt een supermarktvoucher) waarna de ontvanger vervolgens iets doet om anderen te helpen. Bij Moj Krug werken ze met video updates. Leuke en activerende filmpjes voor andere jongeren om de relatief saaie quarantainetijd door te komen. De afgelopen periode werden al filmpjes gedeeld op het gebied van koken, sporten, dansen en het inrichten van een administratie. Allemaal voor jongeren, door jongeren. Een leuke dynamiek!

Peer to peer mentoren
Daarnaast gaan 11 jongeren als peer mentor aan de slag. Zij volgden hiervoor een korte training en zullen andere jongeren gaan bijstaan als “buddy”.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Om het project tot een succes te maken en de kosten te beperken, werkt Moj Krug samen met partners als FICE Servië, GRiG, Cepora en SOS Kinderdorpen. De jongeren maken hiermee optimaal gebruik van hun netwerk en geloven in de kracht van samenwerking.

Dit zijn de screenshots van de filmpjes die de Servische careleavers hebben ingezonden om elkaar te motiveren en activeren. Voor jongeren door jongeren. Een leuke dynamiek!

Translate