3-daagse leiderschapstraining in Servië

3-daagse training leiderschap in Servië

In Servië is geen scholing op het gebied van leidinggeven c.q. management voorhanden. Leidinggevenden zijn mensen die een beetje zijn komen bovendrijven, mensen die goed konden regelen en plannen. Er is grote behoefte aan reflectie op, en inspiratie voor leidinggeven als een professionele bezigheid.

De vraag die aan mij werd gesteld luidde: Kun je een driedaagse basiscursus verzorgen voor midden managers die eventueel, als de inhoud past, kan worden verspreid over het hele land.

Waar is behoefte aan?

In de aanloop naar de training die ik in mei 2016 heb verzorgd aan vijftien “midden managers” heb ik via schriftelijke vragen geprobeerd een beetje een beeld te krijgen van de zaken waar men tegenaan loopt als manager en ook op welke terreinen de leidinggevenden bevoegd zijn om besluiten te nemen.

De werkers staan in een loodzwaar werkveld. Of we het nu hebben over de Centra voor Maatschappelijk Werk (CMW) in de steden, de kinderhuizen of de bejaardencentra, er is – vergeleken met de situatie in ons land – ontmoedigend weinig geld voor ontmoedigend veel werk. Veel zorg wordt opgelegd. Zo is een echtpaar dat wil scheiden verplicht om begeleiding van het CMW te aanvaarden om te onderzoeken of herstel van de relatie nog mogelijk is. De leidinggevenden van de maatschappelijk werkers zijn dan ook vaak in de rechtszaal te vinden waar ze de uitkomst van de bemiddelingspoging aan de rechter moeten rapporteren. In de jeugdzorg staat men voor andere uitdagingen, maar ook daar heerst het gevoel van dweilen met de kraan open. Nu is de beleving het voortdurend te moeten werken met een ontoereikend budget ook de Nederlandse manager niet vreemd, maar dan hebben we het toch wel over nagenoeg onvergelijkbare proporties.

Training “op maat”

De training is door de vijftien deelnemers zeer goed ontvangen. De training is gepresenteerd als een “prototype” dat aangepast kan worden op basis van de feedback in deze groep. Het moest een coproductie worden, waarvoor in Nederland het denkwerk is gedaan en hier kan worden aangepast. Op enkele zeer bruikbare tips na was men vooral buitengewoon enthousiast over de inhoud van de training.

Kwaliteit – nog geen “meten is weten” manier

Servië is nog niet aangetast door het kwaliteitsvirus. Dat scheelt een geld- en mankracht verslindend circus wat de budgetten nog meer onderdruk zou zetten. Managers hoeven zich daar dus ook niet mee bezig te houden. Vanzelfsprekend is kwaliteit aan de orde van de dag, maar niet op een meten is weten manier.

Met hart en ziel voor je werk gaan 

De maatschappelijke waardering voor het werk is laag, je vertelt niet gemakkelijk op een feestje dat je sociaal werk doet. Omdat het werk soms verplicht wordt ondergaan of, in het geval van het bejaardencentrum, de cliënten daar voor het grootste deel onvrijwillig verblijven, is de klanttevredenheid niet groot. In de jeugdzorg liggen de zaken anders. De onderlinge solidariteit en ondersteuning van professionals naar elkaar is bewonderenswaardig groot. Het gaat daar nog om betrokkenheid en bewogenheid. Het gaat nog om geraakt worden en met hart en ziel voor je werk gaan. Het gaat (nog) niet om productiecijfers, (nog) niet om het indekken tegen juridische klachten via protocollen. Hulp en ondersteuning is daar niet in de ban van maakbaarheidsmythe en veiligheidsillusies.

Zelf heb ik in de ontmoetingen met onze Servische collega’s weer gevoeld waar het in de hulp aan de medemens in wezen om gaat en woorden zijn dan maar schrale hulpmiddelen om dat uit te drukken.

Chris van Lenteren

Chris van Lenteren met 15 midden managers uit Servië

Menu