Nieuw project i.s.m. Rotary Zwolle

Op 12 juli presenteerde Martine Tobé het door Kinderperspectief en SOS kinderdorpen Servië ingediende arbeidstoeleidingsproject aan de leden van Rotaryclub Zwolle. Het project dat door de gezamenlijke Rotaryclubs Zwolle, Bielefeld en Colchester wordt gefinancierd staat in de startblokken.

Middels een korte digitale quiz testte Martine Tobé allereerst het kennisniveau van de aanwezigen. Hoeveel kost het huren van een kamer in een middelgrote stad in Nederland? Wat is het minimumloon voor een 18-jarige? En hoeveel kost het volgen van een studie? Al snel werd geconcludeerd dat het starten van een zelfstandig leven voor jongeren die de jeugdzorg verlaten een kostbare aangelegenheid is.

Veel jongeren in Nederland overleven met behulp van een bijbaantje. In Servië is de situatie nog schrijnender. Door de hoge werkloosheid is het lastig werk te vinden. Het jeugdzorgstempel (negatief imago), gebrek aan netwerk en opleiding zijn evenals in Nederland remmende factoren.

Samen met SOS kinderdorpen Servië wil Kinderperspectief zich inzetten om 12 jongeren middels jobcoaching aan het werk te krijgen. Vanaf september zal in eerste instantie gefocust worden op het aanleren van vaardigheden om te kunnen solliciteren. Hoe maak ik een CV? Hoe voer ik een sollicatiegesprek? Belangrijke facetten om goed voor de dag te komen. Vervolgens gaan jongeren samen met hun jobcoach op zoek naar een passende werkervaringsplek. Met het projectgeld wordt de werkgever ondersteund tijdens de eerste maanden. In de laatste maanden van het traject is de werkgever voor 100% verantwoordelijk voor het uitbetalen van de jongeren. Hierdoor is de drempel om een jongere vast in dienst te nemen na het project laag. Het project is een belangrijke investering voor de toekomst! Onderzoek wijst uit dat jongeren met werk zich belangrijk en gewaardeerd voelen en zich verantwoordelijker gedragen dan jongeren zonder werk. Daar dragen alle betrokkenen graag een steentje aan bij!

Presentatie van Martine Tobé bij Rotaryclub Zwolle waar ook Rotaryclub Colchester aanwezig was.

Menu