1e editie Kinderperspectief LAB groot succes

Twee avonden, 17 gemotiveerde bestuurders, (young) professionals en jongeren, een enthousiasmerende gespreksleider en een veelvoud aan creatieve werkvormen. Een positieve vibe; juist in een tijd waarin de jeugdhulp onder grote druk staat. Bekrachtigd door de recentelijk openbare brief van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aan alle inwoners van Nederland.

Een carrousel aan werkvormen

Na een enthousiaste kennismaking doorliep het gemêleerde gezelschap tijdens avond één een carrousel aan werkvormen om te komen tot een probleemstelling en probleemanalyse.
Dit leidde tot de oplevering van Persona Kas. Een 12-jarige jongen met een grote ambitie, wonend op een behandelgroep, maar moegestreden…. Telkens weer een nieuwe woonplek, telkens weer nieuwe hulpverleners, telkens weer je verhaal vertellen…..

Perron Geluk, boegbeelden, ….

Avond twee startte met een filmpje waarin een 12-jarige werd geïnterviewd over zijn leven. Wat is de belevingswereld van een 12-jarige anno 2019? Geïnspireerd ging de groep vervolgens in diverse brainstormgroepen uiteen. Er werd geassocieerd, in complete stilte gewerkt en in tweetallen gediscussieerd bij flap-overs. Na elke sessie nomineerden de groepen elk één projectidee voor de finaleronde.
Tijdens de finaleronde verdedigden de deelnemers in verschillende samenstellingen de door hen bedachte projectideeën. Van “Perron Geluk” tot “Boegbeelden storytelling” tot “jouw toekomst in VR (Virtual Reality)”.

Euro’s verdelen

De daaropvolgende investeringsronde leverde een zeer uitgesproken uitslag op. Project “droomcoach” is het eindresultaat van twee avonden Kp LAB en zal door Kinderperspectief worden uitgewerkt en uitgevoerd. Het gegarandeerde bedrag van 10.000 euro zal zorgen voor een vliegende start!

Radicaal vernieuwen

Daar Kas’ probleem ook ten dele een systeemvraag betreft en de groep uitermate gemotiveerd en vastberaden aan het werk was, werd ook een gratis advies voor minister Hugo de Jonge opgesteld. Van jeugdhulp naar “de toekomst”. Een positieve en toekomstgerichte aanpak voor alle jongeren die nu onder de jeugdhulp vallen. Van HVP (hulpverlenersplan) naar toekomstplan met toekomstcoaches in plaats van hulpverleners. Samen ontdekken, grenzen verleggen, ervarend leren met als leidraad de positieve psychologie. Dát is radicaal vernieuwen.
Bijkomend voordeel: in die omgeving wil je werken als professional!

Er wordt 2 avonden enthousiast gewerkt aan een projectidee wat door Kinderperspectief uitgevoerd zal worden.

Translate